નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ

Email Id info@msbsurat.in
Contact No 0261-2455301 to 304
Place Surat, Gujarat
Address Parsiwad, Gopipura, Surat, Gopipura - 395001

શેઠ ઠાકોરદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઓલપાડી મહોલ્લા પાસે, અઠવા

શ્રી વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઓલપાડી મહોલ્લા પાસે, અઠવા

શ્રી મોરારજીભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઉમરા, ગામતળ,

શ્રી વાસુદેવ સ્માર્ત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address પીપલોદ, ગામતળ,

શ્રી કુંજવિહારી મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address પોલીસ હેડક્વાર્ટસ, અઠવાલાઈન્સ

શ્રી વિશ્વેશ્વરૈયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address પોલીસ હેડક્વાર્ટસ, અઠવાલાઈન્સ

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address પછાતવર્ગ સોસા., અઠવાઝોન કચેરી પાસે

શ્રી નરસિંહરાવ દિવેટીયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address હરિધામ સોસા., વિવેકાનંદ નગર સોસાની બાજુમાં, કરંજ

ભક્ત કવિ અખો પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઈ.ડબ્લ્યુ.એસ. આવાસ, ભેસ્તાન

દિવાન બહાદુર ચુનીલાલ માણેકલાલ ગાંધી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address કાપડિયા હેલ્થ સેન્ટર પાછળ, અંબાનગર

રામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address કાપડિયા હેલ્થ સેન્ટર પાછળ, અંબાનગર

શ્રી ચુનીલાલ ઘેલાભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address અલથાણ ટેનામેન્ટ પાસે, ભટાર

ડૉ. સી. એમ. દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address અલથાણ ટેનામેન્ટ પાસે, ભટાર

અશફાક ઉલ્લાખાન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address રસુલાબાદ, આઝાદ નગર, ભટાર

શ્રી ઈશ્વર પેટલીકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Tagline ગંગા-જમના એપા. પાસે, મહારાણા પ્રતાપ ગાર્ડન પાસે,વરાછા,સુરત
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગંગા-જમના એપા. પાસે, મહારાણા પ્રતાપ ગાર્ડન પાસે, વરાછા

ડો. શ્રીધર વ્યંકટેશ કેતકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભગવતી નગર, ભેસ્તાન

શ્રી ઈશ્વરલાલ ગુલાબભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ચોકી શેરી, નાનપુરા

શ્રી ચં.ચી. મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 6353531019, 9429486706
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભગવતી નગર, ભેસ્તાન

આચાર્ય એ. આર. દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સમૃધ્ધિની સામે, ડચ રોડ, નાનપુરા

શ્રી રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લાપસીવાળાની ચાલ, રૂદરપુરા

ગનીભાઈ દહીંવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લાપસીવાળાની ચાલ, રૂદરપુરા

બિસ્મીલ્લાખાં પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બડેખાં ચકલા, કાજીનું મેદાન, ગોપીપુરા

કવિશ્રી સુંદરમ્ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ડાહ્યા પાર્ક, વરાછા રોડ, વરાછા

શ્રી વિજભૂખણદાસ કહાનદાસ દારૂવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોપચીવાડ, સગરામપુરા

શ્રી કિશનસિંહ ચાવડા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભગવતી નગર, ભેસ્તાન

શ્રી દુર્ગારામ મંછારામ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બોમ્બે કોલોની, રૂદરપુરા

ડો. જગદીશ બોઝ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વાડીવાલા દરગાહની બાજુમાં, નહેર પાસે, કિન્નરી સિનેમાની સામે, ભાઠેના

જનાબ મૌલાના-અબુલ કલામ આઝાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાતાલી મહોલ્લો, સગરામપુરા

શ્રી ગણેશ માવલંકર પાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ડિંડોલી ગામ

દિવાનજી દિલખુશ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 7574892072
Place સુરત, ગુજરાત
Address રામજી મંદિરની બાજુમાં, નિશાળ ફળિયું, વડોદ

શ્રી ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈચ્છારામ મહેતાની શેરી, સગરામપુરા

જનાબ મિરઝા ગાલિબ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પદ્માવતી સોસા., મારૂતિ નગર, લિંબાયત

શ્રી મોહનલાલ કસ્તુચંદ ઝ્વેરી શ્રી કુરેશી રજનીકાંત ઝવેરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સગરામપુરા કોમ્યુનિટી હોલની સામે, સગરામપુરા

ડૉ. શાંતિસ્વરૂપ ભટનાગર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 6353531037, 9426843290
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

શ્રી ભીખીબહેન બી. દારૂવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સગરામપુરા કોમ્યુનિટી હોલની સામે, સગરામપુરા

શ્રીમતિ જતનબહેન ડાહ્યાભાઈ ધનજીભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સગરામપુરા કોમ્યુનિટી હોલની સામે, સગરામપુરા

અબ્બાસ અબ્દુલાલી વાસી 'મરીઝ' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address આંબાવાડી, કાલીપુલ

શેઠ એદલજી ભીખાજી નાકલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મલેસર મહોલ્લો, રૂસ્તમપુરા

ખુદીરામ બોઝ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address માન દરવાજા મ્યુનિ. ટેનામેન્ટ, ઉમરવાડા

શ્રી અણ્ણાભાઉ સાઠે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address માન દરવાજા મ્યુનિ. ટેનામેન્ટ, ઉમરવાડા

શ્રી બચુભાઈ રાવત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address માન દરવાજા મ્યુનિ. ટેનામેન્ટ, ઉમરવાડા

શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ખટોદરા કોલોની

શ્રી મોતીભાઈ અમીન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ખટોદરા કોલોની

શ્રીમતી સાવિત્રીબાઈ ફૂલે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

શ્રી શારદાબેન મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ક્ષેત્રપાળ નગર, ગોવાલક, બમરોલી રોડ

શ્રી દાદાભાઈ નવરોજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પીપરડી શેરી, સલાબતપુરા

શ્રી દયાળજી નાનુભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોસાડ બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં , કોસાડ

વાસુદેવ બળવંત ફડકે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address રસુલાબાદ, આઝાદ નગર, ભટાર

ગોપીનાથ મલિક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગોલવાડના નાકે, ઈન્દરપુરા

શ્રી ગોવનભાઈ લક્ષ્મીચંદ રેશમવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પુરબિયા શેરી, નવાપુરા

સંત શ્રી રંગ અવધુત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લીમડા ફળિયુ, કોસાડ ગામ

હકીમચીચી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address અમદાવાદી શેરી, નવાપુરા

શ્રી રાજારામ મોહનરાય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઘનશ્યામ નગર, વરાછા રોડ, વરાછા

શેઠશ્રી પ્રાણાશંકર મફતલાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મોતી ટૉકીઝ સામે, બેગમપુરા

પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શેતરંજી વાડ, બેગમપુરા

પ્રા. ત્રિભોવનદાસ ગજ્જર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શેતરંજી વાડ, બેગમપુરા

પંડિત સુખલાલજી સંઘજી સંઘવી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જલારામ નગર, ગોડાદરા

શ્રીમતી મણીબેન અસારાવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address આંબાવાડી, સુલતાનાબાદ

શ્રી જ્યોતિન્દ્ર દવે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિરામગામી મહોલ્લો, બેગમપુરા

વીર સાવરકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

મૈથિલી શરણ ગુપ્તા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગૃહલક્ષ્મી નગર, ડીંડોલી જકાતનાકા પાસે

આર્ય ભટ્ટ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગુ. હા. બોર્ડ કૉલોની, બોમ્બે માર્કેટ પાસે

શ્રી પ્રફુલચંદ્ર ચાકી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગુ. હા. બોર્ડ કૉલોની, બોમ્બે માર્કેટ પાસે

સંત ગાડગે બાબા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગુ. હા. બોર્ડ કૉલોની, બોમ્બે માર્કેટ પાસે

શ્રીનંદીબેન પ્રભુભાઈ ઇજારદાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સી.કે. પીઠાવાલા સ્કુલની પાસે, ભીમપોર

જનાબ મીર તકી મીર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીઠી ખાડી, લિંબાયત

ઈસ્માઈલ મીરઠી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વાડીવાલા દરગાહની બાજુમાં, નહેર પાસે, કિન્નરી સિનેમાની સામે, ભાઠેના

સંતશ્રી ભિક્ષુ અખંડાનંદજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 8980523530
Place સુરત, ગુજરાત
Address બૂડિયા ગામ

સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સિધ્ધાર્થ નગર, ભેસ્તાન

શ્રી ચુનીલાલ મડિયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મેઈન રોડ, ગલેમંડી

સર કીકાભાઈ પ્રેમચંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ઘનશ્યામ નગર, વરાછા રોડ

વીર તાત્યા ટોપે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોલસાવાડ, મંછરપુરા

શ્રી ગોરધનદાસ રણછોડદાસ ચોખાવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઉનાપાણી રોડ, લાલ દરવાજા

સંત તુડકોજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

કવિશ્રી પ્રેમાનંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address મોહનભાઈની ચાલ, વરાછા રોડ

ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન્ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કૃષ્ણકુંજ સોસા પાસે, ઠકોર ધ્વાર સોસા પાસે

શ્રી બ. ક. ઠકોર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address મોહનભાઈની ચાલ, વરાછા રોડ

કવિશ્રી કલાપી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ડાહ્યા પાર્ક, વરાછા રોડ

શ્રી કંચનલાલ મામાવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મહાદેવ નગર, અડાજણ

શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ભાતની વાડી, વરાછા રોડ

મહાકવિ કાલીદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભીડ ભંજન સોસાયટી, બમરોલી

શ્રીનિવાસ રામાનુજન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address પટેલ નગર, અશ્વનીકુમાર

શ્રી ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address પટેલ નગર, અશ્વનીકુમાર

શ્રી ઈશ્વચંદ્ર વિદ્યાસાગર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કાપોદ્રા ચાર રસ્તા પાસે, વરાછા રોડ,

શ્રી લાલા લજપતરાય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કાપોદ્રા ચાર રસ્તા પાસે, વરાછા રોડ

મહર્ષિ કણાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address બોમ્બે કોલોની, કાપોદ્રા

કવિવરશ્રી રવીન્દ્રનાથ ટગોર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address નાના વરાછા, ગામતળ

કવિશ્રી ઉમાશંકર જોષી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address નાના વરાછા, ગામતળ

શ્રીમહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, રૂંઢ મગદલ્લા

શ્રી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાયત્રી નગર, ડીંડોલી

કવિશ્રી હરીન્દ્ર દવે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address દાળિયા શેરી, મહિધરપુરા

સંતશ્રી રવિસાહેબ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સરસ્વતી વિદ્યાભવન કેમ્પસ, ડુમસ રોડ, નવા મગદલ્લા

ડૉ. હોમીભાભા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સ્વામી વિવેકાનંદ પુલના નાકે, બાપુનગર

શ્રી રણજિતભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, લિંબાયત

ભક્ત કવિ શામળ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોડી બંગલા, કતારગામ દરવાજા

મધર ટેરેસા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોડી બંગલા, કતારગામ દરવાજા

શ્રી રૂશ્તમજી મોદી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગવિયર ગામ

શ્રી ચંદુલાલ દુલ્લભદાસ માયાસાધુવાલા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વાયદાશેરી, સૈયદપુરા

શ્રી વજુભાઈ ટાંક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પ્રણામી મંદિર, સૈયદપુરા

શ્રી અરદેસર ધનજીશાહ કોટવાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરીપુરા, કાસકીવાડ, ગુંબજવાળી મસ્જિદ પાસે

ક્રાંતિવીર સરદારસિંહ રાણા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

સંત ડોંગરેજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

સંત કવયિત્રી પાનબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

માદામ ભીખાજી કામા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પારસ સોસાયટી, કતારગામ રોડ

શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાછળ, ગોટાલાવાડી

સંત એકનાથ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાછળ, ગોટાલાવાડી

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મારૂતિ નગર, લિંબાયત

શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન શુક્લ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાછળ, ગોટાલાવાડી

ગુરુ વિજય વલ્લભસૂરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સિધ્ધિ વિનાયક મંદિરની પાસે, વેસુ-આભવા રોડ

શ્રી ગિજુભાઈ બધેકા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address કમલપાર્ક સોસાયટી, માતાવાડી, કરંજ

શ્રી સંજીવકુમાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાગોરી વાડ, સૈયદપુરા

શ્રી નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શ્યામ મંદિરની બાજુમાં, ન્યુ સીટી લાઈટ રોડ, વેસુ-ભરથાણા

શ્રી બહેરામજી મલબારી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ચોથીયા શેરી, રૂઘનાથપુરા

ડૉ. અમીનચંદ શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાર્ડન ફેક્ટરી પાસે, રામપુરા

નુરા ડોસા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નુરી મહોલ્લો, રામપુરા

શ્રી કનૈયાલાલ નાનાભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જગુ વલ્લ્ભની પોળ, સંઘાડિયા વાડ

શ્રીમહીપતરામ રૂપરામ નીલકંઠ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભીમરાડ ગામ

શ્રીમતિ કાશીબેન ઉત્તમરામ સિંગાપુરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જગુ વલ્લ્ભની પોળ, સંઘાડિયા વાડ

શ્રી નસરવાનજી પુંજ્યાજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નગર પ્રાથમિક કચેરી પાસે, પારસીવાડ

કવિશ્રી દલપતરામ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address કમલપાર્ક સોસાયટી, માતાવાડી,, કરંજ

શ્રી વ્રજદાસ લાલભાઈ ખાંડવાળા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ખાંડવાલાની શેરી, વાડી ફળિયા

સ્વામી આનંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ખજોદ ગામ

શાંતા શેળકે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, આસપાસ નગર-૧, લિંબાયત

ડો. વિક્રમભાઈ સારાભાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શ્રેયસ વિદ્યાલયની બાજુમાં , ફૂલપાડા

શ્રીરમેશચંદ્ર મહાશંકર શુક્લ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સરસાણા ગામ

સંત તુકારામ મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, આસપાસ નગર-૧, લિંબાયત

શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગોધામણીયાની પોળ, ખપાટીયા ચકલા

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

શ્રી વિષ્ણુ સખારામ ખાંડેકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address શ્રેયસ વિદ્યાલયની બાજુમાં, ફૂલપાડા

શ્રીમતિ નંદગૌરી નંદશંકર તુળજાશંકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પ્રતાપ પ્રેસની સામે, નાંણાવટ

મીઠુબહેન પિટિટ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિ. કવાર્ટસની પાસે, સોદાગર વાડ

સંત બહિણાબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

ડૉ. ઝાકીર હુસેન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નેશનલ ડેરીની સામે, ચોક બજાર

સંતશ્રી દાસીજીવણ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જળદેવી માતાનાં મંદિરની માજુમાં, આભવા

આયુર્વેદાચાર્ય શ્રી ચરકમુનિ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સ્વામી વિવેકાનંદ પુલના નાકે, બાપુનગર

અડાજણ બુનિયાદી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોળી ચકલા, અડાજણ

શ્રી પ્રીતમલાલ મજમુદાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હોળી ચકલા, , અડાજણ

મહાત્મા ગાંધી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મહાદેવ નગર, અડજણ

શ્રી રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સુર્યપુર સોસા, રાંદેર રોડ

સરોજીની નાયડુ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સુર્યપુર સોસા, રાંદેર રોડ

વીર કવિનર્મદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address તાપી કિનારે, રાંદેર

શ્રીછોટુભાઈ પુરાણી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 9427467617
Place સુરત, ગુજરાત
Address પંચાયત ઓફિસની સામે, બમરોલી ગામ

કવિશ્રી આદિલ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, સૂર્ય નગર સોસા. ની પાછળ

નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભાણકી સ્ટેડીયમ પાસે, રાંદેર

મહારાજા અગ્રેસન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address અગ્રસેન ભવનની સામે, સીટી લાઈટ

શ્રી ઝીણાભાઈ નાવિક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જહાંગીરાબાદ, ઉગત, રાંદેર

શ્રી મહર્ષિ કર્વે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, લિંબાયત

પંડિત દીનદયાળ ઉપધ્યાય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address રબારીવાસ, જહાંગીરાબાદ, ઉગત, ભેસાણ રોડ, રાંદેર

જનાબ આસિમ રાંદેરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address તાપી કિનારે, રાંદેર

શ્રી નાથુભાઈ પહાડે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મોરા ભાગળ, રાંદેર

શ્રી રવિશંકર મહારાજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જહાંગીરાબાદ, ઉગત, રાંદેર

શ્રી ઠકોરભાઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બિક્ષુક ગૃહની પાસે, રામનગર

ભગિની નિવેદિતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બિક્ષુક ગૃહની પાસે, રામનગર

સંત તુલસીદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાસે, ડુંભાલ

સંતશ્રી પૂજ્ય મોટા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address રામમઢી, જહાંગીરપુરા

શહીદ ચંદ્રશેખર આઝાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કતારગામ પોલિસ સ્ટેશન, કતારગામ

શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બસ સ્ટેન્ડની પાસે, કતારગામ

શ્રી ચીમનલાલ હીરાલાલ રાણા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કાંસા નગર, કતારગામ

શ્રી કૄષ્ણલાલ શ્રીધરાણી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સ્મશાનભૂમિ પાસે, અશ્વનીકુમાર, ફૂલપાડા

મહારાણી તારાબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાયત્રી નગર, ડીંડોલી

કવિશ્રી ઉપેન્દ્ર ભંજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address દિવ્ય જ્યોત ફ્લેટ, વસ્તાદેવડી રોડ

વીર ભગતસિંહ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address દિવ્ય જ્યોત ફ્લેટ, વસ્તાદેવડી રોડ

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિરામનગર, વેડ રોડ

મહાત્મા જ્યોતિબા ફૂલે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address રૂપલ સોસાયટી, વેડ રોડ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કોસાડ બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં , કોસાડ

સંત પુનિત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાની બહુચરાજી, ટુંકી

કસ્તુરબા ગાંધી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિરામનગર, વેડ રોડ

અહિલ્યાબાઈ હોળકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address રૂપલ સોસાયટી, વેડ રોડ

શ્રી રમણલાલ નાગરજી મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મોટી વેડ, ગામતળ

આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાની વેડ, ગામતળ

મહર્ષિ અરવિંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સીંગણપોર, ગામતળ

શ્રી બાપાલાલ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ડભોલી, ગામતળ

શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

ડૉ. ડી. એન. વાડિયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

તૈયબજી રેહાના અબ્બાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

બેગમ ઝિન્નત મહલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

જનાબ બહાદુરશાહ ઝફર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિસિપલ ટેનામેન્ટ પાસે, આંજણા

શકુંતલા દેવી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગાયત્રી નગર, ડીંડોલી

અવિનાશ વ્યાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિસિપલ ટેનામેન્ટ પાસે, આંજણા

શ્રી પરીક્ષિતલાલ મજમુદાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીરા નગર, ઉધના

શ્રી મણીબેન પટેલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીરા નગર, ઉધના

શ્રી બિપીનચંદ્ર પાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 7016176878, 7801973033
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈ.ડબ્લ્યુ.એસ. આવાસ, વડોદ

શ્રી બાબા આમટે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જૂની ઉધના ઝોન કચેરી, ઝીરો રોડ, ઉધના

સંત મુક્તાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઉધના ગામ તળ, બાપજી ભગત મંડળની સામે, ઉધના

શ્રી સુરેશ જોશી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જલારામ નગર, ગોડાદરા

ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

પંડિત મદનમોહન માલવિયા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

શ્રી મહાદેવભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પોસ્ટલ કોલોની, ઉધના

શ્રી રતિલાલ કેશવભાઈ ચૌહાણ 'શાંતમ્' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પોસ્ટલ કોલોની, ઉધના

જસ્ટીસ ધીરૂભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરિ નગર-૨, ઉધના

શહીદ વિનોદ કિનારીવાલા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરિ નગર-૨, ઉધના

શ્રી મદનલાલ ધીંગરા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બી. આર. સી. સામે, વિકાસ કોલોની, ઉધના

સયાજીરાવ ગાયકવાડ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિજય નગર, ઉધના

કવયિત્રી ઈંદિરા સંત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address વિજય નગર, ઉધના

શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

શ્રી રસિકલાલ છો. પરીખ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

ભાષ્કરાચાર્ય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગામ તળ, ભેસ્તાન

નાલંદા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાલંદા દરગાહ પાસે, ભેદવાડ

સંત જનાબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાલંદા દરગાહ પાસે, ભેદવાડ

ધૂમકેતુ' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કૃષ્ણકુંજ સોસા પાસે, ઠકોર ધ્વાર સોસા પાસે

શ્રી ઈશ્વરભાઈ ઈચ્છારામ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, પાંડેસરા

શ્રીમતિ શિરીનબાઈ જમશેદજી લશ્કરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, પાંડેસરા

સંત કવયિત્રી મીરાંબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કૃષ્ણનગર, નાગસેન નગર પાસે, પાંડેસરા

શ્રી દામોદર હરિ ચાફેકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાગસેન નગર, પાંડેસરા

શ્રી માધવરાવ સદાશિવરાવ ગોલવલકર 'ગુરૂજી' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સાંઈબાબ નગર, ડૉ. હેડગેવાર રોડ, પાંડેસરા

જીજામાતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સાંઈબાબ નગર, ડૉ. હેડગેવાર રોડ, પાંડેસરા

શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મારૂતિ નગર, લિંબાયત

સંત સાવતામાળી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મારૂતિ નગર, લિંબાયત

વીર શહીદ બટુકેશ્વર દત્ત પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મારૂતિ નગર, લિંબાયત

મૌલાના મહમદ બરકતુલ્લાખાન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પદ્માવતી સોસા., મારૂતિ નગર, લિંબાયત

શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાસે, ડુંભાલ

ચાણક્ય પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાસે, ડુંભાલ

પક્ષીવિદ, ડો. સલીમઅલી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કમરૂનગર, જંગલ શાહ દરગાહ પાસે, લિંબાયત

પાંડુરંગ ખાનખોજે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુ.હા.બોર્ડ, ગણેશપુરા, અમરોલી

મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કમરૂનગર, જંગલ શાહ દરગાહ પાસે, લિંબાયત

મૌલાના હસરત મોહાની પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મીઠી ખાડી, લિંબાયત

શ્રી દામોદર બોટાદકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

મહર્ષિ નાગાર્જુન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

આચાર્ય વિનોબા ભાવે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નવા નગર, ઉધનાયાર્ડ

બાળ શહીદવીર શિરીષકુમાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નવા નગર, ઉધનાયાર્ડ

સ્વામી રામદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નવા નગર, ઉધનાયાર્ડ

શ્રી તારાબેન મોડક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નવા નગર, ઉધનાયાર્ડ

સંત રોહિદાસ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જવાહર નગર, નવાગામ, ડીંડોલી

કવિશ્રી કુસુમાગ્રજ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, લિંબાયત

શ્રી રામગણેશ ગડકરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

સંત નામદેવ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, લિંબાયત

કવયિત્રી બહિણાબાઈ ચૌધરી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

શ્રી કલ્યાણજી વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

શ્રી ગણપતદાસ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ઈશ્વરપુરા, નવાગામ, ડીંડોલી રોડ

ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જૂની ઉધના ઝોન કચેરી, ઝીરો રોડ, ઉધના

શ્રી મનુભાઈ પંચોળી 'દર્શક' પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address લક્ષ્મી નગર, કરંજ

શ્રી નાનાભાઈ કાલીદાસ ભટ્ટ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address લક્ષ્મી નગર, કરંજ

કાકાસાહેબ કાલેલકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address સ્પિનીંગ મીલ પાછળ, કાપોદ્રા

સંત જલારામ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address સ્પિનીંગ મીલ પાછળ, કાપોદ્રા

રામપ્રસાદ બિસ્મિલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુનિસિપલ ટેનામેન્ટ પાસે, આંજણા

શ્રી સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address કૃષ્ણનગર, નાગસેન નગર પાસે, પાંડેસરા

શ્રી સરોજીની બાબર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address નાગસેન નગર, પાંડેસરા

ડૉક્ટર પ્રભાવતી રામલાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address જવાહર નગર, નવાગામ, ડીંડોલી

કવિશ્રી સુરેશ દલાલ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ડીંડોલી બસ સ્ટેશન સામે, ડીંડોલી

પંડિત શ્યામાપ્રસાદ મુખરજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સિધ્ધાર્થ નગર, ભેસ્તાન

ડૉ. વસંત રામજી ખાનોલકર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, આસપાસ નગર-૧, લિંબાયત

આચાર્ય પ્રહલાદ કેશવ અત્રે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address શિવાજી નગર, લિંબાયત

શ્રી વિષ્ણુ ગણેશ પીંગળે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, આસપાસ નગર-૧, લિંબાયત

રાણી લક્ષ્મીબાઈ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સાંઈબાબ નગર, ડૉ. હેડગેવાર રોડ, પાંડેસરા

શ્રી ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address બિક્ષુક ગૃહની પાસે, રામનગર

ડૉ. કેશવરામ બળીરામ હેડગેવાર પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સાંઈબાબ નગર, ડૉ. હેડગેવાર રોડ, પાંડેસરા

મુન્શી પ્રેમચંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address પછાતવર્ગ સોસા., અઠવાઝોન કચેરી પાસે

શયદા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સંજય નગર, સૂર્ય નગર સોસા. ની પાછળ

શ્રી હરિવંશરાય બચ્ચ્ન પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગૃહલક્ષ્મી નગર, ડીંડોલી જકાતનાકા પાસે

નાનાસાહેબ પેશવા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address લો- કોસ્ટ કોલોની, ઉમરવાડા

જનાબ દાગ દેલ્હવી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address મ્યુ. ટેનામેન્ટ પાસે, ડુંભાલ

વીર ભામાશા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સહજાનંદ સોસા. સામે, માતાવાડી, કરંજ

સ્વામી વિવેકાનંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address હરિ ધામ સોસા., વિવેકાનંદ નગર સોસા, કરંજ

મહારાણા પ્રતાપ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત , ગુજરાત
Address ગંગા-જમના એપા. પાસે, મહારાણા પ્રતાપ ગાર્ડન પાસે

સ્વામી સમજાનંદ પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address સહજાનંદ સોસા. સામે, માતાવાડી, કરંજ

લોકમાન્ય ટિળક પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ડભોલી, ગામતળ

અબ્બાસ તૈયબજી પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Contact No 9925158275, 9825158275
Place સુરત, ગુજરાત
Address ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ખટોદરા કોલોની

કવયિત્રી મહાદેવી વર્મા પ્રાથમિક શાળા

Board Name GSEB
Place સુરત, ગુજરાત
Address ભીડ ભંજન સોસાયટી, બમરોલી