gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 21-08-2017 શાળામાં સફાઇ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૬૫ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) શાળામાં સફાઇ રાખવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૬૫ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
2 19-08-2017 સી.આર.સી. કક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનાં ખર્ચ બાબત (પત્ર નં ૪૩૨૯ તા. ૧૯-૦૮-૨૦૧૭) સી.આર.સી. કક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદર્શનનાં ખર્ચ બાબત (પત્ર નં ૪૩૨૯ તા. ૧૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
3 18-08-2017 ડિજીટલ ગુજરાત પ્રોટલ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની ઓનલાઇન શિષ્યવૃત્તિ ગણવેશ સહાયનું ઇ-પેમેન્ટથી થયેલ ચુકવણામાં વિદ્યાર્થીનાં બેન્ક ખાતા બંધ હોવાથી ચુકવણું ન થવાથી ડીમાન્ડ ડ્રાફટ લઇ જવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૬૭ તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૭) ડિજીટલ ગુજરાત પ્રોટલ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની ઓનલાઇન શિષ્યવૃત્તિ ગણવેશ સહાયનું ઇ-પેમેન્ટથી થયેલ ચુકવણામાં વિદ્યાર્થીનાં બેન્ક ખાતા બંધ હોવાથી ચુકવણું ન થવાથી ડીમાન્ડ ડ્રાફટ લઇ જવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૬૭ તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
4 18-08-2017 ગણેશજી અને દશામાંની માટીની મૂર્તિઓના ઉપયોગ અંગેની ટુંકી ફિલ્મ રાજ્યની શાળાઓમાં બતાવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૧૪ તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૭) ગણેશજી અને દશામાંની માટીની મૂર્તિઓના ઉપયોગ અંગેની ટુંકી ફિલ્મ રાજ્યની શાળાઓમાં બતાવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૧૪ તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
5 18-08-2017 મતદારયાદી સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૭ ઝુંબેશ દરમિયાન બીએલઓએ કરેલ કામગીરીનું સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૨૩ તા. ૧૮--૦૮-૨૦૧૭) મતદારયાદી સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૭ ઝુંબેશ દરમિયાન બીએલઓએ કરેલ કામગીરીનું સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૨૩ તા. ૧૮--૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
6 18-08-2017 શાળાના કોમ્પ્યુટર મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાકટ બાબત ( પત્ર નં ૪૨૮૯ તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૭) શાળાના કોમ્પ્યુટર મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાકટ બાબત ( પત્ર નં ૪૨૮૯ તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
7 18-08-2017 મતદારયાદી સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૭ ઝુંબેશ દરમિયાન બીએલઓએ કરેલ કામગીરીનું સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૨૩ તા. ૧૮--૦૮-૨૦૧૭) મતદારયાદી સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ-૨૦૧૭ ઝુંબેશ દરમિયાન બીએલઓએ કરેલ કામગીરીનું સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૩૨૩ તા. ૧૮--૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
8 16-08-2017 ગુણોત્સવ-૨૦૦૭ ના ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્યક્રમના અમલ અંગે ( પત્ર નં ૪૨૫૫ તા.૧૬-૦૮-૨૦૧૭) ગુણોત્સવ-૨૦૦૭ ના ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કાર્યક્રમના અમલ અંગે ( પત્ર નં ૪૨૫૫ તા.૧૬-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
9 16-08-2017 NMMS EXAM ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૬ સુધીના લાભાર્થીઓની માહિતી. એન.એસ.પી. ( National scholarship Portal) પર શિષ્યવૃતિની દરખાસ્ત કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૫૭ તા ૧૬-૦૮-૨૦૧૭) NMMS EXAM ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૬ સુધીના લાભાર્થીઓની માહિતી. એન.એસ.પી. ( National scholarship Portal) પર શિષ્યવૃતિની દરખાસ્ત કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૫૭ તા ૧૬-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
10 16-08-2017 રજા પગાર સંબંધિત વિગતો રજુ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૬૩ તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૭) રજા પગાર સંબંધિત વિગતો રજુ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૬૩ તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
11 16-08-2017 "ચાલો આદર્શ બનીએ " પ્રોજ્કટ હેઠળ શિક્ષક સંમેલનમાં આચાર્ય અને શિક્ષકે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૬૦ તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૭) "ચાલો આદર્શ બનીએ " પ્રોજ્કટ હેઠળ શિક્ષક સંમેલનમાં આચાર્ય અને શિક્ષકે ઉપસ્થિત રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૬૦ તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
12 11-08-2017 નેશનલ સાયન્સ સેમિનાર - ૨૦૧૭ ની ઉજવણી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર મોકલવા બાબત . ( પત્ર નં ૪૨૩૧ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) નેશનલ સાયન્સ સેમિનાર - ૨૦૧૭ ની ઉજવણી અંતર્ગત પ્રશ્નપત્ર મોકલવા બાબત . ( પત્ર નં ૪૨૩૧ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
13 11-08-2017 નેશનલ ડી-વર્મિગ ડે અંતર્ગત કૃમિનાશક દવા ( આલ્બેન્ડાઝોલ) શરૂ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૩૭ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) નેશનલ ડી-વર્મિગ ડે અંતર્ગત કૃમિનાશક દવા ( આલ્બેન્ડાઝોલ) શરૂ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૩૭ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
14 11-08-2017 ભારે વરસાદનાં કારણે ઉપસ્થિત થયેલ પુરની વિષમ પરિસ્થતિને નુકશાન થયેલ છે. જે કર્મચારીઓ એ ફાળો આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૩૮ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ભારે વરસાદનાં કારણે ઉપસ્થિત થયેલ પુરની વિષમ પરિસ્થતિને નુકશાન થયેલ છે. જે કર્મચારીઓ એ ફાળો આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૩૮ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
15 11-08-2017 ડાયરેકટ બેનીફીટ ટ્રાન્સફર યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને બેંકથી પેમેન્ટ કરવા માટે બાળકોનાં ખાતાઓ ખોલવાની કાર્યવાહી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૪૦ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાયરેકટ બેનીફીટ ટ્રાન્સફર યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને બેંકથી પેમેન્ટ કરવા માટે બાળકોનાં ખાતાઓ ખોલવાની કાર્યવાહી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૪૦ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
16 11-08-2017 ડિજીટલ ગુજરાત પ્રોટલ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે પ્રથમ તબકકાની શિષ્યવૃતિ, ગણવેશ સહાયની બાકી દરખાસ્ત અને બીજા તબકકાની દરખાસ્તનાં અમલ બાબત ( પત્ર નં ૪૨૪૧ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડિજીટલ ગુજરાત પ્રોટલ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે પ્રથમ તબકકાની શિષ્યવૃતિ, ગણવેશ સહાયની બાકી દરખાસ્ત અને બીજા તબકકાની દરખાસ્તનાં અમલ બાબત ( પત્ર નં ૪૨૪૧ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
17 11-08-2017 મધ્યાહન ભોજન યોજનાની વેબસાઇટના દૈનિક રીપોર્ટના અમલીકરણ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૩૪ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) મધ્યાહન ભોજન યોજનાની વેબસાઇટના દૈનિક રીપોર્ટના અમલીકરણ કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૩૪ તા. ૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
18 11-08-2017 મહેંદી સ્પર્ધા - ૨૦૧૭ ઝોન કક્ષાએ વિજેતા થયેલા વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાબહેનોના નામોની યાદી બાબત... (પત્ર નં-૪૨૫૧ ત.૧૧-૦૮-૨૦૧૭) મહેંદી સ્પર્ધા - ૨૦૧૭ ઝોન કક્ષાએ વિજેતા થયેલા વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાબહેનોના નામોની યાદી બાબત... (પત્ર નં-૪૨૫૧ ત.૧૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
19 10-08-2017 ૧૫ મી ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ સ્વાતંત્ર્યદિનની ઉજવણી બાબત ( પત્ર નં ૪૨૧૬ તા. ૧૪-૦૮-૨૦૧૭) ૧૫ મી ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ સ્વાતંત્ર્યદિનની ઉજવણી બાબત ( પત્ર નં ૪૨૧૬ તા. ૧૪-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
20 09-08-2017 સી.આર.સી. કક્ષાના વિજ્ઞાન- ગણિત- પર્યાવરણ પ્રદર્શન - ૨૦૧૭ ના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૧૯૭ તા. ૦૯-૦૯-૨૦૧૭) સી.આર.સી. કક્ષાના વિજ્ઞાન- ગણિત- પર્યાવરણ પ્રદર્શન - ૨૦૧૭ ના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૧૯૭ તા. ૦૯-૦૯-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​

Social