gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 09-08-2017 ગણિત-વિજ્ઞાન-પર્યાવરણ પ્રદર્શંન-૨૦૧૭ ની માર્ગદર્શિકા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૯૮ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭) ગણિત-વિજ્ઞાન-પર્યાવરણ પ્રદર્શંન-૨૦૧૭ ની માર્ગદર્શિકા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૯૮ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
2 09-08-2017 મહેંદી સ્પર્ધા-૨૦૧૭ માં ઝોન કક્ષાએ ભાગ લીધેલ શાળાને રીક્ષાભાડું આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૦૫ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭) મહેંદી સ્પર્ધા-૨૦૧૭ માં ઝોન કક્ષાએ ભાગ લીધેલ શાળાને રીક્ષાભાડું આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૨૦૫ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
3 09-08-2017 ગુજરાત ક્વીઝ - ૨૦૧૭ માં લેવા બાબત (પત્ર નં ૪૨૦૯ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭) ગુજરાત ક્વીઝ - ૨૦૧૭ માં લેવા બાબત (પત્ર નં ૪૨૦૯ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
4 08-08-2017 શાળામાં મચ્છરજન્ય પરિસ્થિતિ ઉભી ન થાય તે માટે સ્વચ્છતા રાખવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૮૪ તા.૦૮-૦૮-૨૦૧૭) શાળામાં મચ્છરજન્ય પરિસ્થિતિ ઉભી ન થાય તે માટે સ્વચ્છતા રાખવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૮૪ તા.૦૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
5 08-08-2017 એક દિવસીય પ્રવાસના આયોજન બાબત... (પત્ર નં-૪૨૦૦ તા.૦૮-૦૮-૨૦૧૭) એક દિવસીય પ્રવાસના આયોજન બાબત... (પત્ર નં-૪૨૦૦ તા.૦૮-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
6 05-08-2017 આધાર એનરોલમેન્ટ અંગેની કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે ચાલુ કરવા અંગે..... (પત્ર નં-૪૧૭૩ તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭) આધાર એનરોલમેન્ટ અંગેની કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે ચાલુ કરવા અંગે..... (પત્ર નં-૪૧૭૩ તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
7 05-08-2017 ખેલ મહાકુંભ - ૨૦૧૭ ની ઓન લાઈન એન્ટ્રીની માહિતી મોકલવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૬૭ તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭) ખેલ મહાકુંભ - ૨૦૧૭ ની ઓન લાઈન એન્ટ્રીની માહિતી મોકલવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૬૭ તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
8 05-08-2017 એન.એસ.પી. (નેશનલ સ્કોલરશીપ પ્રોટોલ) પર એન.એમ.એમ.એસ. નાં લાભાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ માટેન્મી દરખાસ્ત કરવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૭૮ તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭) એન.એસ.પી. (નેશનલ સ્કોલરશીપ પ્રોટોલ) પર એન.એમ.એમ.એસ. નાં લાભાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ માટેન્મી દરખાસ્ત કરવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૭૮ તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
9 04-08-2017 મધ્યસ્થ વિજ્ઞાન ભવન સમિતિ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭ ના રોજ મીટીંગમાં શિક્ષકોને બિનચુક હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૫૧ તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૭) મધ્યસ્થ વિજ્ઞાન ભવન સમિતિ તા. ૦૯-૦૮-૨૦૧૭ ના રોજ મીટીંગમાં શિક્ષકોને બિનચુક હાજર રહેવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૫૧ તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
10 04-08-2017 ખેલ મહાકુંભ - ૨૦૧૭ ના આયોજન તથા રજીસ્ટ્રેશન માટેની સુરત શહેરના એકમ માટેની બેઠકમાં આચાર્યશ્રી અને વ્યાયામ શિક્ષકશ્રીને હાજર રહેવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૬૫ તા.૦૪-૦૮-૨૦૧૭) ખેલ મહાકુંભ - ૨૦૧૭ ના આયોજન તથા રજીસ્ટ્રેશન માટેની સુરત શહેરના એકમ માટેની બેઠકમાં આચાર્યશ્રી અને વ્યાયામ શિક્ષકશ્રીને હાજર રહેવા બાબત... (પત્ર નં-૪૧૬૫ તા.૦૪-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
11 03-08-2017 સ્વાઇન ફલુ ( ઇન્ફલુએન્ઝા-એ રોગની જાણકારી આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૨૧ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) સ્વાઇન ફલુ ( ઇન્ફલુએન્ઝા-એ ( H1N1) રોગની જાણકારી આપવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૨૧ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
12 03-08-2017 ૧૫ મી ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ સ્વાતંત્ર્યદિનની ઉજવણી અંગે ધો ૧ થી ૫ તથા બાલવાડીઓની સંખ્યા મોકલવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૨૦ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) 15 મી ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ સ્વાતંત્ર્યદિનની ઉજવણી અંગે ધો ૧ થી ૫ તથા બાલવાડીઓની સંખ્યા મોકલવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૨૦ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
13 03-08-2017 ધોરણ ૬ થી ૮ ની વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાઓની મહેંદી સ્પર્ધાના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૧૨૦।૦૧ - તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) ધોરણ ૬ થી ૮ ની વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાઓની મહેંદી સ્પર્ધાના આયોજન બાબત ( પત્ર નં ૪૧૨૦/૦૧ - તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
14 03-08-2017 સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષની શિષ્યવૃતિની ચુકવણી અંગે ( પત્ર નં ૪૧૩૬ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષની શિષ્યવૃતિની ચુકવણી અંગે ( પત્ર નં ૪૧૩૬ તા. ૦૩-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
15 02-08-2017 સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની શિષ્યવૃત્તિની ચુકવણી અંગે... ( પત્ર નં ૪૦૯૪ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં વર્ષની શિષ્યવૃત્તિની ચુકવણી અંગે... ( પત્ર નં ૪૦૯૪ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
16 02-08-2017 બાળકો પાસે સફાઇ કામગીરી ન કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૦૫ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) બાળકો પાસે સફાઇ કામગીરી ન કરવા બાબત ( પત્ર નં ૪૧૦૫ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
17 02-08-2017 વેબસાઇડ ઉપર આપવામાં આવતાં ડેઇલી રિપોર્ટની અમલવારી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૩૭૦૨ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) વેબસાઇડ ઉપર આપવામાં આવતાં ડેઇલી રિપોર્ટની અમલવારી કરવા બાબત ( પત્ર નં ૩૭૦૨ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
18 02-08-2017 ફસ્ર્ટ એઇડ દવા અંગે નાંણા ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૦૯૭ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) ફસ્ર્ટ એઇડ દવા અંગે નાંણા ફાળવવા બાબત ( પત્ર નં ૪૦૯૭ તા. ૦૨-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
19 01-08-2017 સી.આર.સી. કક્ષાનાં ગણિત- વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન-૨૦૧૭ બાબતે ( પત્ર નં ૪૦૭૨ તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૭) સી.આર.સી. કક્ષાનાં ગણિત- વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન-૨૦૧૭ બાબતે ( પત્ર નં ૪૦૭૨ તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​
20 01-08-2017 વિજ્ઞાન - ગણિત પ્રદર્શનમાં વિવિધ સ્પર્ધાઓના આયોજન બાબત. ( પત્ર નં ૪૦૭૮ તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૭) વિજ્ઞાન - ગણિત પ્રદર્શનમાં વિવિધ સ્પર્ધાઓના આયોજન બાબત. ( પત્ર નં ૪૦૭૮ તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૭) ડાઉનલોડ​ Download​

Social