gallaxy
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ,સુરત​ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
Loading...
તારીખ:
તારીખ:
શીર્ષક:
Date:
Date:
Subjet:
ક્રમ તારીખ શીર્ષક ડાઉનલોડ
No Date Subject Download
1 16-11-2016 બાળદિન ઉજવણીનું આયોજન કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૯૦૩ તા. ૧૬-૧૧-૨૦૧૬) બાળદિન ઉજવણીનું આયોજન કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૯૦૩ તા. ૧૬-૧૧-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
2 15-11-2016 શાળાઓનું " વાર્ષિક નિરીક્ષણ કાર્ય - ૨૦૧૬ " કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૮૯૦ તા. ૧૫-૧૧-૨૦૧૬) શાળાઓનું " વાર્ષિક નિરીક્ષણ કાર્ય - ૨૦૧૬ " કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૮૯૦ તા. ૧૫-૧૧-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
3 04-11-2016 ણઁષ પરીક્ષા ૨૦૧૬ ની બેઠક વ્યવસ્થા અને માહિતી બાબત ( પત્ર નં ૫૭૮૦ તા. ૦૪-૧૧-૨૦૧૬ NMMS પરીક્ષા ૨૦૧૬ ની બેઠક વ્યવસ્થા અને માહિતી બાબત ( પત્ર નં ૫૭૮૦ તા. ૦૪-૧૧-૨૦૧૬ ડાઉનલોડ​ Download​
4 26-10-2016 વિદ્યાર્થીઓના બેંક ખાતા ખોલવવા બાબત ( પત્ર નં ૫૭૨૨ તા. ૨૬-૧૦-૨૦૧૬) વિદ્યાર્થીઓના બેંક ખાતા ખોલવવા બાબત ( પત્ર નં ૫૭૨૨ તા. ૨૬-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
5 25-10-2016 મેડિકલ તપાસ બાબત ( પત્ર નં ૫૬૨૩ તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૬) મેડિકલ તપાસ બાબત ( પત્ર નં ૫૬૨૩ તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
6 25-10-2016 હોસ્પિટલોનો નામમાં સુધારો કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૬૨૨ તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૬) હોસ્પિટલોનો નામમાં સુધારો કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૬૨૨ તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
7 24-10-2016 મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ ફાઈલ બાબત... (પત્ર નં- ૫૬૦૧ તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૬) મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ ફાઈલ બાબત... (પત્ર નં- ૫૬૦૧ તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
8 22-10-2016 એન.એમ.એમ.એસ. પરીક્ષા - ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા બાબત... (પત્ર નં-૫૫૭૨ તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૬) એન.એમ.એમ.એસ. પરીક્ષા - ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા બાબત... (પત્ર નં-૫૫૭૨ તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
9 21-10-2016 સેવાપોથી ભરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૫૨૧ તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૬) સેવાપોથી ભરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૫૨૧ તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
10 20-10-2016 આઇ વી આર એસની અમલીકરણ બાબત ( પત્ર નં ૫૩૮૩ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૬) IVRS ની અમલીકરણ બાબત ( પત્ર નં ૫૩૮૩ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
11 20-10-2016 લોકરક્ષક પરીક્ષા માટે સરકારી પ્રતિનિધિ તરીકે નિમણૂંક કરવા બાબત.... (પત્ર નં - ૫૫૨૦ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૬) લોકરક્ષક પરીક્ષા માટે સરકારી પ્રતિનિધિ તરીકે નિમણૂંક કરવા બાબત.... (પત્ર નં - ૫૫૨૦ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
12 20-10-2016 ઉચ્ચ પ્રાથમિક ધો. ૬ થી ૮ માં એકતરફી - અરસપરસ જીલ્લા ફેરબદલીથી આવનાર શિક્ષકોનાં કેમ્પ બાબત.. તથા કેમ્પમાં હાજર રહેવા અંગે... (પત્ર નં- ૫૫૧૯ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૬) ઉચ્ચ પ્રાથમિક ધો. ૬ થી ૮ માં એકતરફી - અરસપરસ જીલ્લા ફેરબદલીથી આવનાર શિક્ષકોનાં કેમ્પ બાબત.. તથા કેમ્પમાં હાજર રહેવા અંગે... (પત્ર નં- ૫૫૧૯ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
13 19-10-2016 ચાવીના ગુટકા બાબત ( પત્ર નં ૫૩૭૨ તા ૧૯-૧૦-૨૦૧૬) ચાવીના ગુટકા બાબત ( પત્ર નં ૫૩૭૨ તા ૧૯-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
14 19-10-2016 તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ સ્થાનિક શાળાઓમાં દેશની ફાયર સેવામાઁ ફરજ બજાવતા સમયે વીરગતી પામેલ કર્મચારી। અધિકારીશ્રીઓ માટે શ્રધાંજલિ કાર્યક્રમ આયોજીત કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૩૬૦ તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૬) તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ સ્થાનિક શાળાઓમાં દેશની ફાયર સેવામાંં ફરજ બજાવતા સમયે વીરગતી પામેલ કર્મચારી/ અધિકારીશ્રીઓ માટે શ્રધાંજલિ કાર્યક્રમ આયોજીત કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૩૬૦ તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
15 19-10-2016 સને.૨૦૧૬-૧૭ના બીજા સેમેસ્ટર માટેના વધ- ઘટના પાઠયપુસ્તકો અંગે. ( પત્ર નં ૫૩૭૫ તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૬) સને.૨૦૧૬-૧૭ના બીજા સેમેસ્ટર માટેના વધ- ઘટના પાઠયપુસ્તકો અંગે. ( પત્ર નં ૫૩૭૫ તા. ૧૯-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
16 18-10-2016 ખેલ મહાકુંભ - ૨૦૧૬ સુરત મહાનગરપાલિકા કક્ષા સ્પર્ધા તારીખમાં ફેરફાર કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૩૪૯ તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૬) ખેલ મહાકુંભ - ૨૦૧૬ સુરત મહાનગરપાલિકા કક્ષા સ્પર્ધા તારીખમાં ફેરફાર કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૩૪૯ તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
17 17-10-2016 પ્રાથમિક શાળાઓમાં સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં શૈક્ષણિક વર્ષ માટે દિવાળી વેકેશન નિયત કરવા અંગે ..... (પત્ર નં-૧૭-૧૦-૨૦૧૬) પ્રાથમિક શાળાઓમાં સને ૨૦૧૬-૧૭ નાં શૈક્ષણિક વર્ષ માટે દિવાળી વેકેશન નિયત કરવા અંગે ..... (પત્ર નં-૧૭-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
18 17-10-2016 સત્ર ફી આપવા અંગે (પત્ર નં-૫૩૩૨ તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૬) સત્ર ફી આપવા અંગે (પત્ર નં-૫૩૩૨ તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
19 15-10-2016 આઇ.વી આર.એસ ની અમલીકરણ બાબત ( પત્ર નં ૫૨૮૧ તા. ૧૫-૧૦-૧૬) IVRS ની અમલીકરણ બાબત ( પત્ર નં ૫૨૮૧ તા. ૧૫-૧૦-૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​
20 14-10-2016 ખેલ મહકુંભ - ૨૦૧૬ શહેર કક્ષાની ટેબલ ટનિસ તારીખમાં ફેરફાર કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૨૩૩ તા. ૧૪-૧૦-૨૦૧૬) ખેલ મહકુંભ - ૨૦૧૬ શહેર કક્ષાની ટેબલ ટનિસ તારીખમાં ફેરફાર કરવા બાબત ( પત્ર નં ૫૨૩૩ તા. ૧૪-૧૦-૨૦૧૬) ડાઉનલોડ​ Download​

Social