Dr.C.M.Desai Primary School

School Number 14
સુસ્વાગતમ​ Welcome

Welcome to the world of knowledge where knowledge is wealth

જ્ઞાન જ્યાં સંપત્તિ છે. તેવી જ્ઞાન ની દુનિયામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે.