shri Ishwar Petlikar Primary Girls School No. 16
NANA VARACHA CHIKUVADI SURAT.
School Number 16
સુસ્વાગતમ​ Welcome

welcome to school no-16 and show the reality.

પારણામા પોઢીને ઉછરેલી, પારીજાતની પુષ્પની ઢગલી સમી કોમળ​, ભોળી આખો મટમટાવતી, ઝાઝરની ઘુઘરી રણકતી હોય​, સ્વય લક્ષ્મીજી શાળામા આવીને કુમકુમની પગલી પાડી રહ્યા એવી સ્ફુરણા થાય ત્યારે જાણે શાળા ક્રમાક ૧૬ મા આઠેય પ્રહરનુ ઝાલર ટાણુ હોય એવૂ લાગે . આવીને જુઓ તો ખરા.... શાળા ક્રમાક ૧૬ મા !