Sports Achievement

Vishal Tadvi got Indial Level Bronze Medal in Under-14 Kho-Kho Match.